بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ می زدند و قورباغه ها جدی جدی می مردند...

/ 1 نظر / 6 بازدید
farhad

اين بچه ها را بايد جدی جدی زد تا جايی که می خورن