مادرم دیشب در خواب ناله می کرد

خواب می دید

که من بچه بودم

و کسی من را از آغوش امنش ربود!

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
ناتانييل

مادر ها هميشه نگرانند...گاهی وقتی نيستيم...گاهی وقتی هستيم...!

حوا

ديشب در خواب ناله می کردم مثل شب قبل و مثل شب های قبل تر آخر ديگر خواب مادرم را نمی بينم