بچه بودم که سر رشته ی باور را به دست امکان دادم

 

تو هرگز بازنخواهی گشت...

 

 

 

 

/ 11 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضاکاظمی

کاش اين فشرده شدن سطرهاوکاهيده شدنشون منجربه عمق وغنای بيشترشعرهای کوتاهت بشه.نه که حالانيست ولی اين انتظارميره که هرچه به سمت کوتاه وموجزکردن شعرپيش ميری ازمعنايی که درشعری بلندهم به بيان روشنی نمی رسه جرعه هايی ناب وزلال بنوشی وبنوشانی.کارهاتودوست دارم که دارم دعوامرافعه راه ميندازمبهترازديگران اينومی دونی.تابعد.راستی منم به روزم.

فهیمه

تولد تولد تولدت مبارک تولد تولد تولدت مبارک .بیا شعما رو فوت کن تا صد سال زنده باشی.

.

کوتاه و گوياست. اما به نظرم جمله ی اول طرز بيانش به يه دو جمله ای موجز زیاد نمیاد. در کل اما خوب بود. تاثيرش رو میذاره.

خيال

هر روز که می گذرئ بيشتر می فهمم همه چز نوهم بوده نه رويا و خيال

يکی بود

خيلی خوشکله! بابا تو کارت درسته. ماری کوری می شی لا اقل!

رضاکاظمی

گفتم شايدبايه شعرديگه يه کوتاه ديگه يه حس خوب ديگه روبروميشم.خب همونودوباره مزمزه کردم.چه اشکالی داره؟وقتی سيمای محترم يه فيلم رو۸۰ بارتکرارميکنه...ببخش منظورم فيلم بودنه شعر!شوخی کردمگفتم شوخی ياديه وب افتادم که تازه بازشده بهت معرفيش ميکنم خوبه بهش سربزنی.تازه س ولی قلمش نشون ميده اينکاره باشه:کارگاه نمدمالی! لينکش تووب من هست.مجبورت کردم يه سرديگه به وبم بزنی آره؟کلک مرغابی بودديگهخوش باشی

مكدونالدز

بازم مثه هميشه برام ثقيل بود !!!! به ما هم سري بزن ، به روزم !!!