قاف

و قاف

       حرف آخر عشق است

آنجا که نام کوچک من

آغاز می شود!

-----------------------------------------

قیصر رفت!

         سکوت...

/ 5 نظر / 12 بازدید
قيصر دوست

ناگهان چقدر زود دير ميشود !

دختري در باد

برای چند دقيقه ؟ چند ماه ؟ چند سال ؟ سکوت کافی نيست ....

شبنم (کودکانه)

حال تنها يادش اينجاست..... ***************۸ سلام ! خوشحالم که بهم سر ميزنين . به روزم....

دختري در باد

آره. راست می گین.. گاهی سکوت بلند ترين فرياد هاست... ممنون .. منم لينکتون کردم..

خيال

مرگ ها اصولن ناراحتم می کند... اما این یکی شکه ام کررد... شکی ر از غم!