ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

قاصدک ها پیام آوران شادی و صمیمیت بودند، پیام آور محبت بودند.

 

مادربزرگ وقتی که بود، خانه پر از قاصدک بود. قاصدک ها خانه را پر

 

ازصمیمیت و صفا می کردند. مادر بزرگ که مرد، قاصدک ها رفتند،

 

عشق پرپر شد، شادی مرد و محبت پشت در جا ماند. قاصدک ها

 

این روزها، پیام آوران درد و اندوه اند.

 

افسوس که عمر قاصدک ها چقدر کوتاه بود.

 

 

 

حباب ها صادقانه و بی پرده درونشان را نشان می دادند، و

 

ظاهرشان را به رخ نمی کشیدند.اما...

 

افسوس که عمر حباب ها چقدر کوتاه بود.

 

 

 

انسان ها زمانی، به خوب بودن محکوم بودند. قانون که رفت،

 

انسان ها محکوم به بی قانونی شدند.

 

افسوس که عمر خوبی ها چقدر کوتاه است.

 

 

 

ما، قاصدکها را پرپر کردیم، حباب ها را نابود کردیم و قانون ها را از

 

بین بردیم.

 

افسوس که زمان انسان بودن چقدر کوتاه بود.