ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

داستان رفتنت را این طور معنا می کنم:

اندکی پس از آن جدایی ناگریز،

کمی بعدتر از آن همه هجوم دلتنگی،

و روزها پس از خو کردن به جاهای خالی،

ما به هم خیانت می کنیم;

من مغروق سرزمین آرزوهای پوچ می شوم،

و تو،

همخوابه ی مشغله های بی پایان چون کوه استوارت